Jednoduchý návod, ako na to

Úvod Kto mi pomáhaDarujte mi 2% z daní

S mojim tímom hľadáme všetky možnosti, akými by sme finančne zabezpečili moju športovú kariéru.  Jednou z možností je aj stať sa poberateľom 2% z daní.
Čo to však znamená?

Poberateľom 2% daní nemôže byť hocikto. Je potrebné mať neziskovú organizáciu, občianske združenie..., ktoré deklaruje v rámci svojich stanov svoju činnosť, riadi sa príslušnými zákonmi a  ktorého vznik musí schváliť Ministerstvo vnútra. 

Naše občianske združenie, ktorého názov je ANO 30 ( IČO:54036836) je športový klub, ktorý robí všetko pre to, aby som sa mohla venovať športu. Pomáha mi vytvárať materiálno – technické, organizačné a administratívne podmienky na rozvoj mojej športovej činnosti, zvyšovanie výkonnosti, účasti na tréningoch, sústredeniach, rozvojových športových programoch a súťažiach európskej a svetovej úrovne.


Tu si možeš stiahnuť potrebné tlačivá:Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie

Tu je zoznam daňových úradov, kde nájdeš adresu aj toho tvojho.

 


Ako darovanie 2% funguje?

Každý zamestnaný človek na Slovensku, každý živnostník aj podnikateľ platia dane.
Za zamestnancov všetko vypočítajú (dane, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne) mzdárky (účtovníčky) a z jeho hrubej mzdy tieto poplatky z firemnej kasy zaplatia štátu(poisťovniam).
Zamestnanec potom dostane na svoj účet čistú mzdu, s ktorou si už môže robiť, čo chce.

Ak si ty zamestnanec a chcel by si mi venovať 2% z tvojich daní, neznamená to, že mi budeš musieť ty osobne posielať nejaké peniaze. Ty len vyplníš jedno tlačivo, ktoré v obálke spolu s Potvrdením o zaplatení dane pošleš na príslušný daňový úrad.  Daňový úrady následne prevedie tvoje 2% z daní, ktoré si platil počas roku 2022 v prospech našej organizácie.

Takže ak máš napríklad hrubú mzdu 1200€, z nej každý mesiac odvedieš dane vo výške cca 124€. Za 12 mesiacov je to 1488€. Takže 2 % z tvojich daní je 29,80€. Možno sa to zdá málo, ale mne aj takáto suma obrovsky pomôže. Podstatné je, že ty si tieto dane už zaplatil, ak sa však rozhodneš mi ich venovať – štát pošle túto sumu na môj účet.

Trošku inak to majú živnostníci a podnikatelia, ale podstata je rovnaká. Podnikateľ, ak mi chce darovať 1% zo svojich daní, je to úplne jednoduché. Ak mi však chce darovať percentá 2, musí do času podania daňového priznania darovať minimálne 0,5% z predpokladaných daní nejakej (teda aj našej) neziskovej organizácii. Ak toto splní, vyplní v daňovom priznaní kolonku, kde daruje 2%.

V každom prípade, 2% z tvojich daní je super vec. Ak sa nerozhodneš, že ich pošleš nejakej neziskovej organizácii, alebo združeniu, použije ich štát na to, na čo uzná on.

 

Chceš si náš návod vytlačiť? Tu si ho môžeš stiahnuť: Návod na poukázanie 2% z daní

Tu môžeš skontrolovať, či je naše občianske združenie registrované na Notárskom centrálnom registri a môže tak tvoje 1- 2, či 3% poberať?