TNT SPORT

TNT SPORT - sport club

ID: 54036836

Adress: Pribylinská 4, 831 04 Bratislava
Bank ccount: SK30 1100 0000 0029 4413 9308

E- mail: tnt.sport.sk@gmail.com

Chairman: Mgr. Slávka Tajcnárová

Vice - chairman: Ing. Ladislav Noskovič