TNT SPORT

TNT SPORT - športový klub (právna forma - občianske združenie)

IČO: 54036836

Adresa: Pribylinská 4, 831 04 Bratislava
Bankové spojenie: SK30 1100 0000 0029 4413 9308

E- mail: tnt.sport.sk@gmail.com

Predseda: Mgr. Slávka Tajcnárová

Podpredseda: Ing. Ladislav Noskovič