Ciele a plány

Úvod BudúcnosťCiele a plány

Na mojej stránke sa môžete dozvedieť, aké sú moje zámery, ktoré sa týkajú najmä mojej športovej kariéry v oblasi bobov.

Samozrejme, momentálne je moja kariéra bobisty pre mňa mimoriadne dôležitá. Je to pre mňa obrovská výzva. Na ceste, ktorú som si zvolila môže prísť množstvo úspechov i sklamaní.
No cieľ je jasný: Počuť po pretekoch slovenskú hymnu!
No tým môj život nekončí. Ako som spomínala už v ine časti, študovala som na strednej škole športový management. Či sa rozhodnem pokračovať v štúdiu na vysokej škole - sa budem musieť už čoskoro rozhodnúť. Jedno je jasné - ak vysoká škola, tak FTVŠ.
Mojím životným cieľom je byť čo najlepšia aktívna športovkyňa a neskôr športová manažerka.

V oblasti športu je obrovské množstvo možností, kde budem môcť moje praktické športové ale i teoretické zručnosti a skúsenosti využiť.

Ako maturitnú prácu som si zvolila tému Príprava pretekárky na Olympijské hry v kategórii boby.

No a môj ďalší profesný sen? Pracovať pre Medzinárodný olympijský výbor!